Edukacyjna

Ścieżką Poetów do Trygława

Dodaj do planera
dystans (km) wysokość m n.p.m.

Trasa archeoturystyczna prowadzi przez tereny na styku wiosek Bogusław, Cychry i Mostno, w gminie Dębno.  Celem projektu jest popularyzacja w społeczeństwie wiedzy o bogactwie archeologicznym tego terenu, zwrócenie uwagi na wielość różnych przejawów funkcjonowania społeczności żyjących na wskazanym obszarze. Projektowana trasa ma  długość 12,5 kilometra i jest pętlą wiodącą w większości drogami leśnymi, w pobliżu łatwo dostrzegalnych obiektów. Są wśród nich stanowiska archeologiczne różnego wieku, najstarsze z nich związane z kulturą łużycką z IV / V okresu epoki brązu liczą sobie prawie 3000 lat. Najmłodsze pochodzą z okresu drugiej wojny światowej i dotyczą zachowanych śladów niemieckich obozów jenieckich.

Miejsca na trasie

Newsletter - Zapisz się