Pomniki

Kamienie Bismarcka

Dodaj do planera

Kamień „Bismarcka”. Pomnik upamiętniający Otto Bismarcka jest okazały, a był pierwotnie jeszcze większy. Na kopcu zbudowanym z dużych kamieni stał jeszcze jeden, największy, z tablicą pamięci kanclerza. Jednak nie znalazł akceptacji po 1945 roku, szczególnie przez to, że właśnie jemu Polacy z zaboru pruskiego „zawdzięczali” akcję germanizacji. Kiedy po drugiej wojnie światowej Ziemie Zachodnie znalazły się we władaniu Polski, umieszczono nową tablicę z napisem o powrocie ziem zachodnich do Macierzy. Kamień wywieziono i postawiono koło Cedyni na Górze Czcibora 14 . Po jakimś czasie zbudowano tam wielki pomnik w kształcie orła, upamiętniający bitwę pod Cedynią z 972 roku. A kamień Bismarck nadal tam jest, leży przed pomnikiem – orłem.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się