Przyroda

Wał ziemno-kamienny długości 400 metrów

Dodaj do planera

Wał ziemno-kamienny wysoki ponad 1,5 m, szerszy u podstawy, około 5 m, rozciągający się na kierunku NW – SE w linii prostej i o długości 400 metrów. To jednocześnie jedna z najdłuższych formacji archeologicznych? na terenie gminy Dębno. Nie dysponujemy żadną wzmianką o niej, nie znamy jej funkcji. Można jedynie wnioskować na podstawie analogii do obiektów w innych okolicach. O innym wale obronnym wspomina Marek Karolczak, 10 . Jest na NWN peryferiach Różańska wzgórze Święta Góra („Heiliger Berg”), a dalej wał wysokości jak ten, lecz krótszy, zaś pagórkowaty teren wymusza odstępstwa od linii prostej. Znaleziska stamtąd datuje się na epokę żelaza, czy początkowe stulecia naszej ery. Czy 400metrowy wał z Bogusławia mógłby być podobnego wieku? Są możliwe także inne interpretacje, mianowicie podobne wały budowano na północno-wschodnich obszarach dzisiejszej Polski w wiekach XIII i XIV i nie tylko 11 . Jakie mogły być funkcje wałów? Pierwsza była już tutaj wspomniana, to funkcja obronna. Ale wał mógł także określać przebieg granicy, choćby na jakimś spornym obszarze. W naszym przypadku tuż za wałem, na północ i wschód od niego są jakby granice pól, działek, może i centrum jakiejś osady, wszystko dostrzegalne dopiero na mapie NMT (numerycznego modelu terenu, sporządzonego za pomocą technologii LIDAR). Leśna linia oddziałowa prowadzi 400 metrów równolegle do wału, około 45 metrów od niego. Pas terenu między linią a wałem zdaje się być usłany kamieniami (wielkości może główki kapusty, ale też większymi i mniejszymi), na razie pozostaje pytanie, czy tworzą bruk. Symetryczny pas towarzyszy wałowi po przeciwnej, północno-wschodniej jego stronie, NEE. Pośrodku każdego pasa widać na całej długości 400 m płytkie obniżenie, szerokości 3 – 4 metrów, ale głębokie zaledwie 10 do 15 centymetrów, co w terenie jest praktycznie nie do zauważenia. Czy mogło stanowić rodzaj fosy, która przez stulecia uległa znaczącemu zasypaniu? Przypuszczalnie nie są to jedyne zagadki, związane z wałem. A może jest to banalny efekt prac leśnych?

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się