Nekropolia

Pozostałość zabytkowego cmentarza ewangelickiego

Dodaj do planera

Ostatnim miejscem na naszej trasie archeoturystycznej jest nieczynny cmentarz ewangelicki, założony w połowie XIX wieku. Istnieje w rejestrze konserwatorskim KARTA CMENTARZA numer 24060. Zachowała się do dzisiaj właściwie tylko organizacja przestrzenna, czytelne są granice układu pierwotnego, czytelne uporządkowanie dwukwaterowe. Usunięte są nagrobki i część drzew. Pozostałe drzewa rosną w układzie alejowym i rzędowym, prócz tego niewielkie skupienia krzewów. Na karcie cmentarza były też zalecenia konserwatorskie co do sposobu uporządkowania. Do chwili pisania niniejszego materiału zostało to zrealizowane. Przed cmentarzem ustawiono tablicę, prezentującą główną część Cychr. Na tablicy umieszczono zestawienie zdjęć kilkunastu dawnych zabudowań z ich wyglądem obecnym. 

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się