Nekropolia

Kamień „TRYGŁAW” na cmentarzysku z epoki brązu

Dodaj do planera

Kurhan „Trygława” kryje w sobie cmentarzysko ciałopalne z IV / V epoki brązu, sprzed około
3000 lat. Zostało ono utworzone przez lud kultury łużyckiej, najpewniej z grupy górzyckiej. Zostało
ono odkryte w 1866 roku podczas prac leśnych. Leśniczy Kellner zawiadomił władze, a przybyli
archeologowie znajdowali na nim naczynia gliniane, ceramikę z grobów popielnicowych 7 . Badania
prowadzone na tych terenach w 1986 roku przez ówczesny Instytut Prahistorii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu przyniosły konstatację zawartą w podsumowaniu, gdzie stwierdza
się, że jest to jedyne stanowisko na badanym obszarze, kwalifikujące się do badań
wykopaliskowych. 8 Znajdowane w kolejnych dziesięcioleciach zabytki przekazywano do muzeów
w Gorzowie Wlkp., Chojnie i w Berlinie, tam też trafiała dokumentacja. Ale wskutek wydarzeń II
wojny światowej uległy zatarciu wszelkie związane z tym relacje archiwalne. Miały na nim ponoć
znajdować się dwa kamienne grobowce, lecz nie ma śladu, że kiedyś były. Stoją tylko z trzech stron
(czyżby stąd Trygław?) pojedyncze kamienie, na jednym ślad wiercenia pod dynamit. Obecny stan
wiedzy o tym miejscu pozostawia wiele do życzenia.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się