Przyroda

Stanowisko 3 cisów, rozmiary pomnika przyrody

Dodaj do planera

Po przeciwnej stronie linii oddziałowej prowadzącej wzdłuż wału, w połowie jego długości, odległa około 50 metrów, rośnie w warunkach naturalnych grupa trzech cisów. Przez to przysługuje im status ochronny, ale prócz tego wszystkie kwalifikują się do objęcia ochroną jako pomniki przyrody, co określa Rozporządzenie Ministra Środowiska i dotyczy cisów o obwodzie pnia co najmniej 50 centymetrów 12 . Rosnące tutaj cisy z Bogusławia mają obwody kolejno 57 cm, 62 cm oraz 104 cm. Prócz tego przy zwykłym jednorazowym przejściu zauważono dwa całkiem młode okazy, jeden wysokości 30 cm, drugi 70 cm od ziemi. Nadaje to temu miejscu szczególnej wartości, jaką jest zdolność do samodzielnego odnowienia. Warto przypomnieć, że król Władysław Jagiełło ogłosił w 1423 roku edykt królewski o ochronie cisów, będący najstarszym polskim aktem prawnym, dotyczącym ochrony przyrody. W tym roku (2023) mija 600 lat od jego wydania.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się