Legenda o Wilczy

Nazwa naszej miejscowości ma  charakter topograficzny – wywodzi się od wilka. Wieś była położona wśród lasów ciągnących się na  południe po  Pszczynę (własność książąt pszczyńskich), od  zachodu – po  Rudy Raciborskie. Tylko od  północy i  wschodu otaczały ją  mniejsze lasy mieszane, a  i  wśród pól znajdowały się, do  dziś są, lasy o  charakterze gajów. Jeden z  nich zwany Remizą był przed 1945 rokiem własnością właściciela ziemskiego Jerzego Kowacza. Za  remizą jest zespół pól zwanych Winiarnią. Na  tych polach, międzylesianych, jak powiadali nasi jeszcze ojcowie, kopano doły, do których wpadały wilki. Stanowiły one plagę, więc w ten sposób ówcześni mieszkańcy musieli je tępić.

Pliki audio

Czytaj również

Newsletter - Zapisz się