Obiekty sakralne

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach

Dodaj do planera

Początki zorganizowanego kultu religijnego w Boruszowicach sięgają początku XX wieku. Przy wybudowanej fabryce prochu w 1893 roku zatrudnienie znalazło 500 osób. W pobliżu fabryki zbudowano domy dla robotników. Tak powstało osiedle nazwane Boruszowicami. Kierownictwo fabryki postarało się o wybudowanie specjalnego domu na imprezy kulturalne (w 1899 roku). Na prośbę mieszkańców Boruszowic, którzy niemal wszyscy byli katolikami, w 1919 roku erygowano w gmachu kaplicę poświęconą Matce Boskiej Bolesnej. Posiadanie własnej kaplicy przyczyniło się do rozwoju życia religijnego, co stworzyło klimat sprzyjający wybudowaniu nowego kościoła. Starosta tarnogórski wyasygnował na ten cel 60 000 złotych. Referendum przeprowadzone w 1934 roku dało wynik negatywny, a pieniądze przeznaczono na budowę nowej szkoły. Wierni nadal gromadzili się w kaplicy, którą przez szereg lat modernizowano. W 1997 roku do parafii przyłączono miejscowość Hanusek wyodrębnioną z pobliskiej parafii Tworóg. Do Boruszowic przyprowadziła się ludność z dużych miast śląskich. Kaplica z trudem mieściła wiernych uczestniczących w nabożeństwach niedzielnych. Myśl o nowej świątyni pojawiła się na nowo w 2000 roku. Grupa zaangażowanych parafian z ówczesnym proboszczem podjęła inicjatywę budowy nowego kościoła wraz z probostwem, salkami katechetycznymi, kaplicą przedpogrzebową i dzwonnicą. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpiono do budowy nowej świątyni we wrześniu 2002 roku. Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał biskup gliwicki Jan Wieczorek 21 września 2003 roku. W dniach 14-20 września odbyły się pierwsze od 18 lat misje parafialne, którym przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Górski. Ich celem było przygotowanie mieszkańców parafii do uroczystej konsekracji nowego kościoła. Nową świątynię poświęcił 21 września 2014 roku biskup Jan Kopiec.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się