Warto zobaczyć

Łąki połupińskie

Dodaj do planera
Łąki połupińskie słyną w okolicy ze swej malowniczości. Wpływa na to fakt, iż są to łąki zalewowe, kształtowane przez coroczne wylewy Odry. Siedliska takie należą do bardzo cennych przyrodniczo i efektownych krajobrazowo. Płytkie rozlewiska zasiedlają rzadkie gatunki ptaków wodnych i błotnych. W okresie migracji (wiosna, jesień) mogą się tu zatrzymywać ich wielkie stada. Siedliska zalewowych łąk są siedliskiem ginącym, ponieważ jako tereny łatwe do osuszenia i zagospodarowania zniknęły niemal do zera z europejskiego krajobrazu. Prowadzi się tu okresowy wypas bydła i koni, co połupińskim łąkom jeszcze dodaje uroku.
Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się