Przyroda

Gryżyński Park Krajobrazowy

Dodaj do planera

Park został utworzony 15 kwietnia 1996 r. przez wojewodę zielonogórskiego. Powierzchnia obiektu wynosi 3064,80 ha, natomiast otuliny 7911,20 ha. Teren, na którym położony jest Gryżyński Park Krajobrazowy, cechuje wielkie bogactwo i różnorodność polodowcowej rzeźby, co mocno kontrastuje z równinnym obszarem sandru Ołoboku otaczającym park od północy, wschodu i zachodu. W pasie o szerokości 2–3 km i długości 12,5 km występuje niezmierna różnorodność akumulacji polodowcowej. Jest to swego rodzaju „skansen” rzeźby polodowcowej. Bardzo liczne są tu zagłębienia bezodpływowe, formy akumulacji ozowej i kemowej w kształcie długich wałów i kopulastych pagórków. Zachodnią część parku obejmuje dolina Gryżyńskiego Potoku. Dno rynny zostało wcięte w osady sandrowe na głębokość 30 m. Nachylenie zboczy waha się w granicach 22-65 stopni.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się