Przyroda

Rezerwat Łęgi koło Słubic

Dodaj do planera
Rezerwat o powierzchni 397,94 ha chroni zachowane w stanie naturalnym i półnaturalnym lasy łęgowe. Ten typ lasu tworzy się w okresowo zalewanych dolinach rzecznych. Na międzywalu dominują dębowe lasy łęgowe oraz podmokłe łąki, rozlewiska i starorzecza. Za wałem dominują lasy z przewagą dębu szypułkowego z udziałem buka i sosny. Spotkać tu można wiele cennych gatunków roślin, w tym rzadką paproć wodną – salwinię pływająca. Równie interesujący i bogaty jest świat zwierząt rezerwatu, w tym szczególnie liczna populacja dzięcioła średniego oraz fauna bezkręgowców i płazów.
Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się