Przyroda

Rezerwat Dolina Postomi

Dodaj do planera
Rezerwat został powołany celem ochrony walorów krawędzi doliny Postomii. Obejmuje malowniczy stok południowy Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej oraz koryto i nadrzeczne szuwary rzeki Postomii pomiędzy Lemierzycami a Słońskiem. Stanowi także ostoję starych drzew. Są to dęby, buki, graby, wiązy, topole i klony. Najgrubszy dąb osiąga obwód ponad 600 cm. Rezerwat położony jest w odległości 2 km od centrum Słońska, przy drodze na Głuchowo. Po prawej stronie drogi, kilka m przed mostem na Postomii odbija wyraźna droga gruntowa wiodąca do rezerwatu.
Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się