Warto zobaczyć

Pompownia „Warniki”

Dodaj do planera

Obiekt hydrotechniczny pochodzi z 1911 r. Jest przykładem cennej architektury malowniczo wkomponowanej w nadwarciańskie łąki. Terenem odwadnianym przez pompownię „Warniki” są rozległe, równinne łąki, ciągnące się w kierunku wschodnim aż po Witnicę. Odbiornikiem jest płynąca między wałami rzeka Warta. Dzięki pracy pompowni możliwe jest utrzymanie stabilnych warunków wodnych w gruncie i na jego powierzchni, niezbędnych do rolniczego wykorzystania tego terenu i zasiedlenia go przez ludzi.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się