Warto zobaczyć

Megalityczne grobowce

Dodaj do planera
Wśród pól na wschód od Karska, w stronę Pomietowa, zachował się od ponad 4500 lat cenny zabytek: cmentarzysko megalityczne ludu kultury pucharów lejkowatych z młodszej epoki kamienia. Składa się z dwóch podobnych grobów typu kujawskiego, długości ok. 50 m. Konstrukcje te świadczą o wysokim poziomie wiedzy technicznej, umiejętności stosowania urządzeń znanych z fizyki jako maszyny proste, typu dźwignia, pochylnia, oraz o dobrej organizacji pracy. Ludzie ci potrafili przenosić i ustawiać głazy, często o masie wielu ton.
Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się