Sportowe

„Tworogowska dycha po trowie" 8.05.2021

Dodaj do planera

Organizatorzy treningu: Gmina Tworóg oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zapraszają wszystkich pasjonatów biegania do udziału w Treningu po trasie

"Tworogowskiej Dychy po Trowie"

Start indywidualny 8 maja 2021 r. (sobota) w godzinach 12:00 -15:00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Tworogu. Dystans treningu 10 km. Dodatkową dyscypliną będzie marsz NORDIC WALKING. Ze względów sanitarnych bieg dzieci nie odbędzie się.

Zapisy na:

 ZmierzymyCzas.pl - pomiar czasu - VI Tworogowska Dycha po Trowie - trening

Rozpoczęcie treningu odbędzie się w godzinach 12:00 do 15:00 w miejscowości Tworóg przy Szkole Podstawowej w Tworogu, 42-690 Tworóg, ul. Szkolna 15.

Biegacze muszą rozpocząć i zakończyć trening w godzinach 12:00-15:00. Nie planuje się startu masowego!!!!!

Długość trasy – około 10 km – trening, oraz marsz Nordic Walking.

Limit czasu - 3 godz. W tym limicie biegacz musi rozpocząć i zakończyć trening po trasie Tworogowskiej dychy po trowie.

Trasa: oznakowana - oznaczony każdy kilometr. Trasa oznaczona tasiemkami biało-czerwonymi oraz strzałkami. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne (lotne) oraz punkty medyczne. Pominięcie punktu kontrolnego skutkuje dyskwalifikacją w treningu. Trasa treningu prowadzi drogami leśnymi o nawierzchni gruntowej.

Pomiar czasu elektroniczny – oficjalnym czasem jest czas brutto. Na trasie treningu nie będzie się znajdował punkt odżywczy.

My też tam będziemy!!!! Serdecznie zapraszamy!!!

 

Newsletter - Zapisz się