Obiekty sakralne

Kościół pw. Św. Józefa w Kaletach

Dodaj do planera

Parafia św. Józefa znajdująca się w Kaletach, w dzielnicy Jędrysek należy do diecezji gliwickiej i dekanatu Woźniki. Kościół parafialny neogotycki z 1900 r., rozbudowany w 1950 r., konsekrowany w 1975 r. Jest to najstarsza parafia w Kaletach.
W latach 90. XIX wieku ks. Karol Klose rozpoczął starania mające na celu utworzenie parafii w Jędrysku. 13 listopada 1896 roku władze rejencji w Opolu wydały zezwolenie na utworzenie parafii, a 20 listopada 1896 roku kardynał Georg Kopp z Wrocławia erygował parafię. Projekt kościoła wykonał architekt Otto Kotzulla z Tarnowskich Gór. Kierownikiem budowy został Albert Felix. Kamień węgielny pod kościół wmurowano 29 maja 1899 roku. W tym czasie nabożeństwa odprawiano w kaplicy urządzonej na plebanii. Neogotycki kościół pw. św. Józefa poświęcono 16 sierpnia 1900 roku. Po śmierci pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła parafia przez prawie rok nie posiadała stałego duszpasterza. Kolejny proboszcz - ks. Paweł Rogowski wyposażył kościół w ołtarze i niezbędny sprzęt liturgiczny. Przebudował także wnętrze plebanii, urządzając m.in. salę zebrań dla powstających organizacji i stowarzyszeń religijnych. W 1925 roku do parafii przyłączono wiernych z Mikołeski, a w 1945 roku katolików z Kuczowa. Wzrost liczby parafian stał się powodem rozbudowy kościoła, którą prowadzono do 1950 roku. W 1968 roku przeprowadzono modernizację kościoła z gruntowną zmianą części prezbiterium. Ponownego poświęcenia kościoła dokonano 19 maja 1975 roku.
W latach 1999-2001 rozpoczęto kapitalny remont kościoła, odnawiając pokrycie dachu prezbiterium. Prace kontynuowano w 2004 roku: zainstalowano nowe oświetlenie, wykonano nowy  ołtarz główny, ołtarze boczne, ambonę, chrzcielnicę i organy, odnowiono malaturę wnętrza, odkrywając przy tym wcześniejsze malowidła w prezbiterium. Autorem obecnego wystroju i wyposażenia prezbiterium jest architekt Henryk Dragon z Kalet. Nowy ołtarz posoborowy poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 30 października 2005 roku.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się