Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu – filia w Połomii

Dodaj do planera

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu działa w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury. Jest samorządową instytucją kultury. Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie i opracowanie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów. Biblioteka pełni funkcję informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Biblioteka oferuje szeroki wybór literatury pięknej polskiej i obcej, dziecięcej i młodzieżowej oraz popularnonaukowe, a także prenumeruje czasopisma i prasę lokalną.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się