Kultura

Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

Dodaj do planera

Centrum Kultury "Zamek w Toszku" to samorządowa instytucja kultury, która została powołana w 1977 r. przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Toszku jako Gminny Ośrodek Kultury w Toszku. Od tamtego czasu zmieniała ona nazwę - pierwszy raz w roku 1980 na Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i ponownie w 2007 roku na Centrum Kultury "Zamek w Toszku".
Misją instytucji jest: diagnozowanie, rozwijanie, zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczeństwa lokalnego oraz działań na rzecz rozwoju kulturowego, współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi z terenu Gminy, propagowanie czytelnictwa, zarządzanie zabytkowym zamkiem wpisanym do rejestru zabytków oraz rozwój turystyki i promocja miejsca poprzez wydarzenia historyczne, niestandardowość funkcjonowania instytucji przejawia się m.in. w prowadzonej działalności gospodarczej, której zyski przeznaczane są na realizację wielokierunkowych działań z dziedziny kultury i ochrony cennego dziedzictwa kulturowego jakim jest Zamek w Toszku.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się