Kultura

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach – Żernica

Dodaj do planera

Swoją misję Gminna Biblioteka Publiczna realizuje poprzez m. in. : gromadzenie, opracowanie i udostępnianie nowości książkowych, zapewnienie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych, bezpłatny dostęp do internetu oraz szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji, życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z oferty biblioteki, obsługa biblioteczna osób w podeszłym wieku poprzez dostarczanie im książek i czasopism do domu, upowszechnianie czytelnictwa poprzez gromadzenie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się