Rzemiosło

Cegielnia w Patoce

Dodaj do planera

Patoka jest przysiółkiem wsi Panoszów, położonej na linii Częstochowa – Opole. Od XIX wieku teren ten, dzięki bogatym złożom gliny, związany jest z przemysłem ceramicznym.
Znajdująca się tu cegielnia ma dużą renomę, a wytwarzane w niej cegły cieszą się uznaniem krajowych i zagranicznych odbiorców.

Cegielnia w Patoce działa od 120 lat, od początku czerpiąc surowiec z okolicznych bogatych złóż gliny. W XIX i XX wieku, gdy panowała moda na palenie tytoniu w fajkach ceramicznych, produkowano ich w okolicy kilkaset tysięcy rocznie, a do wytwarzania ściągnięto fachowców z Holandii. Produkowano także cegłę budowlaną, klinkierową i dachówki. Na terenie cegielni znajdował się również tartak. Kopalnię odkrywkową z cegielnią łączyła nitka wąskotorowej kolejki. Glinę wożono małymi wagonikami, ciągnionymi przez spalinową (wcześniej parową) lokomotywę. Od kilku lat transport odbywa się wielotonowymi wywrotkami.
Po II wojnie światowej cegielnia została upaństwowiona. Działający w ramach Przedsiębiorstwa Materiałów Budowlanych  Przemysłu  Węglowego  zakład  dostarczał cegłę do podziemnych prac budowlanych w śląskich kopalniach. W 1991 r. cegielnia stała się własnością obywatela duńskiego. Rozpoczął się nowy rozdział  w historii  Patoki.  Odnowiono  kulturę  produkcji poprzez poprawę dyscypliny, organizacji i jakości produktu. W momencie przejęcia przez koncern CRH Klinkier (w roku 1998) cegielnia była już zakładem na wysokim poziomie.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się