Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

Dodaj do planera

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach jest samorządową instytucją kultury. Służy społeczności lokalnej w zakresie udostępniania zbiorów oraz zaspakajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i komunikacyjnych. Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbrosławicach należy: gromadzenie i opracowanie zbiorów, udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu, działalność informacyjna, działalność kulturalno-oświatowa i promocyjna oraz współpraca z innymi bibliotekami.
Biblioteka dla swoich czytelników organizuje co roku różnego rodzaju imprezy : spotkania z pisarzami, konkursy, wystawy okolicznościowe, zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się