Kultura

Biblioteka w GCSK w Sośnicowicach

Dodaj do planera

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach jest samorządową instytucją kultury, działającą na rzecz społeczności lokalnej.
Swoją misję Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna realizuje poprzez m. in. : gromadzenie, opracowanie i udostępnianie nowości książkowych, zapewnienie dostępu do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych, bezpłatny dostęp do internetu oraz szkolenie użytkowników, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania informacji, życzliwe traktowanie wszystkich tych, którzy chcą korzystać z oferty biblioteki, obsługa biblioteczna osób w podeszłym wieku poprzez dostarczanie im książek i czasopism do domu, upowszechnianie czytelnictwa poprzez gromadzenie ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych,
Pracownicy biblioteki nie ograniczają się w swojej pracy do niezbędnego minimum,
służą  pomocą  każdemu czytelnikowi, którego  traktują  indywidualnie,  pomagają,
doradzają, wskazują jak wyszukiwać potrzebne materiały samodzielnie, starają się
aby  jego  oczekiwania  związane  z  biblioteczną   działalnością   zostały  spełnione.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się