Zabytki

Most wiszący w Krupskim Młynie

Dodaj do planera

Krupski Młyn to nieduża gmina składająca się z kilku przysiółków, leżąca między Tworogiem a Zawadzkimi, między drogą krajową DK 11 a drogą wojewódzką DW 901, wśród dobrze zachowanych lasów tarnogórsko-lublinieckich, nad meandrującą rzeką Mała Panew. W tejże niedużej miejscowości znajduje się wiszący most łączący dwa brzegi Małej Panwi.
Został zbudowany ok. roku 1930 a jego długość liczy sobie zaledwie jakieś 25 metrów. Nadal, po ponad 70 latach służy mieszkańcom, ułatwiając im przejście na drugi brzeg miejscowości mimo, iż obecnie to już tylko miejscowy zabytek.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się