Obiekty sakralne

Kaplica Grobu Bożego w Potępie

Dodaj do planera

Kaplica z 1672 r. w Potępie jest jedną z trzech zachowanych na Śląsku XVII-wiecznych, wolnostojących kaplic Grobu Chrystusa, wzniesionych na wzór świątyni jerozolimskiej. Do czasów obecnych zachowana w niemal niezmienionym kształcie. Tę niewielką świątynię ufundował (w drugiej połowie XVII wieku) pan na zamku w Tworogu, hrabia Jerzy Leonard Colonna; miała ona służyć hutnikom i wszystkim mieszkańcom wsi, zagubionej w rozległych lasach. Uwagę zwraca nietypowy podział wnętrza oraz ołtarz z postacią Chrystusa w grobie.
Wzorem dla kaplicy w Potępie był podobny obiekt w Głogówku, nawiązujący oczywiście do Bożego Grobu w Jerozolimie. Kaplicę wymurował Marcin Grochowski, mistrz z Tworoga. Dokładny opis jej wyglądu w końcu XVIII wieku pozostawił ksiądz Walenty Maciej Hoscheck, w latach 1785-1802 proboszcz parafii Koty z siedzibą w Tworogu: „Kaplica ta podzielona jest na dwie części. Przednia część, od drzwi, przeznaczona jest dla ludu uczestniczącego we mszy św. Wewnętrzna część, do której jest wejście przez bardzo niskie przejście, przeznaczona jest dla samego kapłana celebrującego i ministranta. Tam też znajduje się mały ołtarz, a w nim drewniana rzeźba przedstawiająca Zbawiciela spoczywającego w grobie. Nad ołtarzem widoczny jest dość piękny obraz Zmartwychwstania Pańskiego, który jednak z powodu starości i wilgotności miejsca jest mocno uszkodzony i dziurawy. Tutaj, gdzie odprawia się mszę świętą, nie ma żadnego okna, jednak w pierwszym pomieszczeniu są trzy małe okna, niejednakowe. W wieżyczce wisi mały dzwon, który rozbrzmiewa przed mszą św. i codziennie na Anioł Pański.” W XXI wieku kaplica została gruntownie odnowiona i jest teraz ozdobą centralnego placu w Potępie. Budynek jest niewielki, postawiony na planie prostokąta, ma zaokrąglone prezbiterium. Drzwi, okienka i wnęki w prezbiterium mają wykończenie ostrołukowe. Zewnętrzną ozdobą są drewniane kolumny przy ścianie kaplicy. Dach został pokryty gontami, podobnie jak latarnia z baniastym hełmem. Wnętrze jest dwuczęściowe. Barokowy ołtarz z grobem Chrystusa umieszczono na prawej ścianie prezbiterium. Wisi tu również obraz św. Medarda, współpatrona kaplicy.

Wyznacz trasę
Newsletter - Zapisz się